Integritetspolicy

Om Locktorp´s fårgård?

Locktorp´s fårgård är belägen i Nygård, mellan Göteborg och Trollhättan Skinnen kommer från våra får. Lamm som växer upp tillsammans med sina mödrar betande på våra marker och håller på så sätt landskap öppet och vackert. Våran webbshops adress är: https://butik.locktorp.se och org. nr 5809235194.

Som användare eller besökare av vår webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn.

Vilken information samlar vi?

Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är berättigade för ändamålet.

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Cookies/Kakor

  • Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida

Hur använder vi insamlad information?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Dessa ändamål bestämmer vad vi får använda dina personuppgifter till.

a) Hantera förfrågningar, beställningar och lämna offerter
För att vi ska kunna hantera beställningar och lämna offerter behöver vi bla. behandla dina kontaktuppgifter.

b) Hantera beställningar och köp
För att kunna hantera beställningar och köp samt uppfylla våra åtagande till dig som kund behöver vi behandla fler personuppgifter om dig. Vi behöver bla. kunna identifiera dig, bekräfta din beställning, leverera varor och hantera betalningar från dig. Vidare behöver vi också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera våra åtagande vid reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter.

c) Information om och marknadsföring av våra produkter och tjänster
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna informera dig om och marknadsföra oss och våra produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig som kund.

d) Om du gör en beställning eller genomför ett köp hos oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hanteringen av din beställning och köp, baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund: 
Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter till dig. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Lagringsperioden beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Locktorp´s fårgård kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med de produkter, tjänster eller den information du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter?

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
  • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
  • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
  • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Frågor angående vår integritetspolicy

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss.  

Varukorg